Trụ đèn cao áp STK/CK12

Trụ đèn cao áp STK/CK12 (Kiếu dáng cánh buồm đôi) là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK12 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD12

Trụ đèn cao áp STK/CD12 (Cần đèn cánh buồm) là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD12 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CK11

Trụ đèn cao áp STK/CK11 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK11 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD11

Trụ đèn cao áp STK/CD11 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD11 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CK10

Trụ đèn cao áp STK/CK10 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK10 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD10

Trụ đèn cao áp STK/CD10 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD10 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CK09

Trụ đèn cao áp STK/CK09 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK09 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD09

Trụ đèn cao áp STK/CD09 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD09 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CK12

Trụ đèn cao áp STK/CK12 (Kiếu dáng cánh buồm đôi) là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK12 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD12

Trụ đèn cao áp STK/CD12 (Cần đèn cánh buồm) là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD12 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CK11

Trụ đèn cao áp STK/CK11 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK11 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD11

Trụ đèn cao áp STK/CD11 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD11 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CK10

Trụ đèn cao áp STK/CK10 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK10 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD10

Trụ đèn cao áp STK/CD10 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD10 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CK09

Trụ đèn cao áp STK/CK09 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu đôi, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CK09 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.

Trụ đèn cao áp STK/CD09

Trụ đèn cao áp STK/CD09 là mã sản phẩm áp dụng cho cần đèn kiểu, lắp trên trụ đèn cao áp tạo kiểu dáng cho trụ đèn đường nhằm mang lại tính thẩm mỹ trong chiếu sáng độ thị, STK/CD09 là kiểu dáng được nhiều dự án sử dụng.
Xem thêm ››

Trụ Solar CK12-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK12-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK12-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK12-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD12-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD12-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD12-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD12-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar

Trụ Solar CK11-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK11-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK11-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK11-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD11-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD11-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD11-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD11-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar

Trụ Solar CK10-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK10-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK10-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK10-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD10-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD10-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD10-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD10-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar

Trụ Solar CK09-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK09-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK09-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK09-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD09-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD09-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD09-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD09-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar

Trụ Solar CK12-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK12-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK12-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK12-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD12-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD12-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD12-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD12-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar

Trụ Solar CK11-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK11-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK11-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK11-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD11-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD11-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD11-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD11-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar

Trụ Solar CK10-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK10-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK10-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK10-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD10-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD10-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD10-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD10-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar

Trụ Solar CK09-SOLAR ĐÔI

Trụ đèn solar CK09-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CK09-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CK09-SOLAR dùng để gắn 2 đèn solar

Trụ Solar CD09-SOLAR ĐƠN

Trụ đèn solar CD09-SOLAR hay còn gọi là trụ đèn năng lượng mặt trời CD09-SOLAR làm bằng chất liệu thép mạ kẽm nhúng nóng với chiều cao từ 4 đến 12 mét, cột đèn năng lượng mặt trời CD09-SOLAR dùng để gắn 1 đèn solar
Xem thêm ››

ĐÈN ĐƯỜNG LED BRP37

Đèn đường led BRP37 có công suất từ 50W đến 250W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led BRP37 sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.

ĐÈN ĐƯỜNG LED BRP39

Đèn đường led BRP39 có công suất từ 50W đến 250W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led BRP39 sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.

ĐÈN ĐƯỜNG LED L

Đèn đường led L có công suất từ 50W đến 250W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led L sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.

ĐÈN ĐƯỜNG LED LDA

Đèn đường led LDA có công suất từ 50W đến 250W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led LDA sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.

ĐÈN ĐƯỜNG LED LDC

Đèn đường led LDC có công suất từ 50W đến 200W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led LDC sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.

ĐÈN ĐƯỜNG LED LDD

Đèn đường led LDD có công suất từ 50W đến 250W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led LDD sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.

ĐÈN ĐƯỜNG LED LDE

Đèn đường led LDE có công suất từ 50W đến 250W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led LDE sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.

ĐÈN ĐƯỜNG LED LDF

Đèn đường led LDF có công suất từ 50W đến 250W theo yêu cầu chiếu sáng của khách hàng, đèn led LDF sử dụng chip led và nguồn từ các thương hiệu nỗi tiếng, Chất liệu thân vỏ đèn bằng nhôm đúc tản nhiệt nhanh làm gia tăng tuổi thọ và Bảo hành lên tới 5 năm.
Xem thêm ››

Trụ đèn pha nâng hạ 30 mét

Trụ đèn pha nâng hạ 30 mét được thiết kế và chế tạo từ thép SS400 hoặc tương đương, Điểm nổi bật của trụ đèn nâng hạ 30 mét là chế độ nâng hạ bộ đèn lên xuống nhằm thuận tiện trong việc thay thế, bảo dưỡng cho bộ đèn

Trụ đèn pha nâng hạ 25 mét

Trụ đèn pha nâng hạ 25 mét được thiết kế và chế tạo từ thép SS400 hoặc tương đương, Điểm nổi bật của trụ đèn nâng hạ 25 mét là chế độ nâng hạ bộ đèn lên xuống nhằm thuận tiện trong việc thay thế, bảo dưỡng cho bộ đèn

Trụ đèn pha nâng hạ 20 mét

Trụ đèn pha nâng hạ 20 mét được thiết kế và chế tạo từ thép SS400 hoặc tương đương, Điểm nổi bật của trụ đèn nâng hạ 20 mét là chế độ nâng hạ bộ đèn lên xuống nhằm thuận tiện trong việc thay thế, bảo dưỡng cho bộ đèn

Trụ đèn pha nâng hạ 30 mét

Trụ đèn pha nâng hạ 30 mét được thiết kế và chế tạo từ thép SS400 hoặc tương đương, Điểm nổi bật của trụ đèn nâng hạ 30 mét là chế độ nâng hạ bộ đèn lên xuống nhằm thuận tiện trong việc thay thế, bảo dưỡng cho bộ đèn

Trụ đèn pha nâng hạ 25 mét

Trụ đèn pha nâng hạ 25 mét được thiết kế và chế tạo từ thép SS400 hoặc tương đương, Điểm nổi bật của trụ đèn nâng hạ 25 mét là chế độ nâng hạ bộ đèn lên xuống nhằm thuận tiện trong việc thay thế, bảo dưỡng cho bộ đèn

Trụ đèn pha nâng hạ 20 mét

Trụ đèn pha nâng hạ 20 mét được thiết kế và chế tạo từ thép SS400 hoặc tương đương, Điểm nổi bật của trụ đèn nâng hạ 20 mét là chế độ nâng hạ bộ đèn lên xuống nhằm thuận tiện trong việc thay thế, bảo dưỡng cho bộ đèn

Tin Tức

Cột đèn cao áp tại Cần Thơ giá tốt nhất

Cột đèn cao áp tại Cần Thơ giá tốt nhất

3 Lượt xem

Cột đèn cao áp tại Cần Thơ, Việt Nam, là một phần quan trọng trong hệ thống đèn chiếu sáng công cộng của thành phố. Các cột đèn cao áp được lắp đặt để cung cấp ánh sáng cho các khu vực đô thị, đường phố, công viên và các khu vực công cộng khác trong thành phố. Cùng tìm hiểu rõ hơn ngay sau đây nhé.
Cột đèn cao áp tại Sóc Trăng giá tốt nhất hiện nay

Cột đèn cao áp tại Sóc Trăng giá tốt nhất hiện nay

3 Lượt xem

Cột đèn cao áp tại Sóc Trăng giá tốt nhất hiện nay được cập nhật mỗi ngày tại Công Ty Chiếu Sáng Việt Nam - VNLICO. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm cột đèn cao áp tại Sóc Trăng bao gồm các ưu điểm, cac mẫu mã mới nhất.. Và những ứng dụng cần thiết cho các công trình chiếu sáng ở Sóc Trăng và trên khắp Việt Nam. 
Bật mí địa chỉ mua đèn năng lượng mặt trời Nha Trang hàng chính hãng

Bật mí địa chỉ mua đèn năng lượng mặt trời Nha Trang hàng chính hãng

3 Lượt xem

Nha Trang là một thành phố nằm ven biển đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay nhu cầu sử dụng các loại đèn năng lượng mặt trời Nha Trang rất lớn do những ưu điểm mà sản phẩm này mang lại. Đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện có nhiều nơi nhận phân phối đèn năng lượng mặt trời nhưng hàng chính hãng, chất lượng tốt chỉ có VNLICO là đáp ứng được.
Đã thêm vào giỏ hàng